Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

De Blueportal

Deze website is de portal naar de websites van alle regionale Blueports en het landelijk platform Blueports. Hier is optimale informatie-uitwisseling tussen de verschillende regionale Blueports mogelijk. Bovendien blijft u via deze website op de hoogte van alle activiteiten van de Blueports in Nederland.


Vernieuwde producten, slimme productieprocessen of samenwerking tussen bedrijven voor een betere economische ontwikkeling van de regio. Voor de vereiste innovatie en vernieuwing heb je koplopers nodig en samenwerking tussen ondernemers uit de regio.

Samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving is van groot belang. Die samenwerking wordt gezocht binnen de zogenoemde ‘Blueport’, ofwel het ‘oliemannetje van de vissector’. Daar wordt innovatie ‘aangejaagd’ en worden economische activiteiten gestimuleerd.

De Blueport levert hieraan een belangrijke bijdrage door projecten binnen de sector te initiëren, begeleiden en (laten) realiseren. Uitgangspunt is innovatieve ideeën daadwerkelijk op de markt brengen en voor rentabiliteit te zorgen.

In Nederland zijn vijf regionale Blueports en een landelijk platform. De regionale Blueports met hun regio specifieke kenmerken en aandachtsgebieden zijn volledig zelfstandig.

Het landelijk platform Blueports (PVB) is opgezet om regionale Blueports te faciliteren, te ondersteunen en te verbinden. Het stimuleert kennisuitwisseling en waar nodig mogelijk dwarsverbanden. Zo wordt voorkomen dat zaken dubbel worden gedaan. Zo wordt waar mogelijk samen gewerkt en wordt een grotere efficiency bereikt.

Nieuws

 1. Kennisdag Pulskor platvis

  Stellendam 11 juli 2014 Op vrijdag 11 juli vond de Kennisdag Pulsvisserij Platvis plaats. Wetenschappers en vissers uit Nederland en Belgie bespraken o.a. de bestaande kennis en het benodigde onderzoek. Het verslag is hier te downloaden
 2. Kennisdag Pulskor Platvis vrijdag 11 juli

  Stellendam 11 juli 2014 Vrijdag 11 jullie organiseert het Innovatienetwerk Visserij Zuidwest Nederland een bijeenkomst voor kennisuitwisseling over de pulsvisserij op platvis. De komende periode wordt de onderzoeksagenda voor de pulsvisserij bepaald. Het Innovatienetwerk wil de visserijsector de mogelijkheid om hun ervaringen en kennis in te brengen, en met de wetenschap in gesprek te gaan over gewenst onderzoek.
 3. Bijeenkomst Innovatienetwerk Zuidwest 12-4-2014

  Stellendam 12 april 2014 Op 12 april 2014 werd de derde workshop 'Ik en de EU' van het Innovatienetwerk gehouden. Beleidsmedewerkers van het Ministerie van EZ gingen onder begeleiding van ProSea het gesprek aan met de aanwezige vissers. Het verslag kunt u hier downloaden.
 4. Bijeenkomst Innovatienetwerk Zuidwest 15-3-2014

  Bruinisse 15 maart 2014 Op 15 maart 2014 werd de tweede workshop 'Ik en de EU' van het Innovatienetwerk gehouden. De workshop werd begeleid door ProSea. Het verslag kunt u hier downloaden.
 5. Bijeenkomst Innovatienetwerk Zuidwest 1-3-2014

  Bruinisse 01 maart 2014 Op 1 maart 2014 werd de eerste workshop 'Ik en de EU' van het Innovatienetwerk gehouden. De workshop werd begeleid door ProSea. Het verslag en de presentatie kunt u hier downloaden

Het Nederlandse viscluster behoort tot de Europese voorhoede als het gaat om innovatie en duurzaamheid. Tijdens de jaarvergadering van het Europees Visserij Fonds (EVF) op 13 december 2012 liet het ministerie van EZ een korte film zien waarin de Nederlandse aanpak voor innovatie in het viscluster uiteen wordt gezet aan de hand van concrete projecten. Klik hier om de film te bekijken.