Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Kennisdag Pulskor platvis

Stellendam 11 juli 2014

Doel van de dag was kennisuitwisseling over de ecologisch effecten van de pulskor visserij op platvis:

wat weten we al wel en wat nog niet?

Aanwezig waren wetenschappers en vissers uit Nederland en België

De Kennisuitwisseling moet bijdragen aan

o       een gezamenlijk gedragen onderzoeksagenda

o       onderscheid tussen feiten en meningen omtrent effecten van de pulskor visserij

o       ontstaan van vertrouwen tussen vissers en wetenschappers

Het verslag van de bijeenkomst is hier te vinden.