Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel