Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Projecten Parade

Op deze pagina vindt u projecten die gericht zijn op aanjagen van innovatie en/of het stimuleren van economische activiteit. Daarmee dragen ze, direct of indirect, bij aan het realiseren van de doelen van de regionale Blueports. Sommige zijn geïnitieerd en gefinancierd vanuit de Blueports. Andere zijn, met hetzelfde doel, gestart met steun vanuit andere (co)financieringsbronnen.

De database bevat lopende en afgeronde projecten. Het vullen gebeurt gefaseerd, er is gestart met projecten die zijn/worden gerealiseerd met steun van het Visserij Innovatie Platform (VIP).
 

Filter op
 1. Educatief IJsselmeervissen deel II

  Educatief IJsselmeervissen deel II

  Het doel van het project is om de scholieren/jongeren uit de Provincie Fryslân bekend te maken met de beroepsvisserij en hen een unieke beleving te geven van het IJsselmeer als natuurgebied, de beroepsvisserij en de geschiedenis.
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services BV
  Projectleider
  Egbert van der Tuin
 2. Fryske fiskerij yn byld

  Het hoofddoel van het project is om de duurzame initiatieven binnen de visserijsector in Friesland in beeld te brengen. Hierbij komen o.a. de veranderingen binnen de sector aan bod, waaronder de bouw van de Afsluitdijk, de sluiting van visgronden, instellen van visquota, veranderende wet- en regelgeving en wat de gevolgen hiervan zijn (geweest) voor de Friese vissers. Maar ook duurzame initiatieven, de ontwikkeling o.a. nieuwe vistuigen en het creëren van nevenactiviteiten en de samenwerking tussen visserij, milieuorganisaties, overheid en wetenschap.
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services
  Projectleider
  Egbert van der Tuin
 3. Vissen voor de Wind

  Een toekomstperspectief uitwerken voor visserijbedrijven met als kernwaarden ruimte delen, rentabiliteit, continuïteit, duurzaamheid/ maatschappelijke acceptatie en plezier in het werk.
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services BV
  Projectleider
  Durk van Tuinen
 4. Opschaling testen Seewing in de garnalenvisserij’

  Opschaling testen Seewing in de garnalenvisserij’

  Het stimuleren en bevorderen van een duurzame garnalenvisserij in de Waddenzee die gericht is op voortgaande vermindering van de impact op het ecosysteem
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services BV
  Projectleider
  Durk van Tuinen
 5. Kleur aan de Friese garnalenvisserij

  Dit project is gericht op het versterken van het duurzame, eerlijke en ambachtelijke imago van de Friese garnalenvisserij
  Hoofdaanvrager
  Vissersvereniging 'Ons Belang'
  Projectleider
  Barbara Holierhoek