Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Ontwikkeling krabbengoot en afzetmarkt voor wolhandkrab en rivierkreeft

Het project heeft als doel het ontwikkelen van een alternatieve vangstmethode, de krabbengoot, voor Chinese wolhandkrabben, zonder (bij)vangst van aal of andere vis- en diersoorten. Daarnaast wordt onderzocht of deze alternatieve vangstmethode gebruikt kan worden voor de vangst van exotische rivierkreeften en wordt onderzoek gedaan naar afzetmogelijkheden van beide soorten.

Naast krabben is de goot mogelijk ook geschikt voor het vangen van exotische rivierkreeften welke de afgelopen jaren in steeds grotere aantallen voorkomen in Nederland. Deze rivierkreeften vormen mogelijk een bedreiging voor de waterkwaliteit van de Nederlandse binnenwateren, zo blijkt uit onderzoek. Op dit moment is er voor de exotische rivierkreeften nog geen grote afzetmarkt maar dit kan in de toekomst wel mogelijk zijn vooral als er een meer gegarandeerde aanvoer van kreeften is. Kleine binnenvisserijbedrijven die momenteel grotendeels afhankelijk zijn van de aalvisserij kunnen ondersteund worden bij de omschakeling naar andere (exotische) soorten die commercieel verhandelbaar zijn, tijdens het vangstverbod op aal. Tevens is denkbaar dat het wegvangen van de ongewenste kreeften als blauwe diensten aangeboden kan worden aan bijvoorbeeld de waterschappen.

Om de aalstand te beschermen voorziet het aal beheersplan vooralsnog in een vangstverbod op aal tijdens bepaalde perioden in het jaar. Een alternatieve bron van inkomsten voor de getroffen vissers kan de exotische Chinese wolhandkrab zijn, die in de herfst naar zee trekt. Er zijn aanwijzingen dat deze krabben bij grote dichtheden een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit; het wegvissen van wolhandkrabben is om deze reden gewenst. Er is een redelijke afzetmarkt voor wolhandkrab maar hierin is zeker verdere ontwikkeling mogelijk.

Het wordt als wenselijk geoordeeld een nieuwe methode te ontwikkelen om de visserij op wolhandkrabben mogelijk te maken zonder de (bij)vangst van aal of andere vis. 

Terug naar het overzicht
Projectleider
Durk van Tuinen
Hoofdaanvrager
Ursa Major Services BV
Betrokken organisaties
ATKB, Combinatie van Beroepsvissers (CvB) en de heer T. Barelds
Startdatum
januari 2010
Contactgegevens
Postbus 64, 8300 AB Emmeloord
0527 698151
secretariaat@vissersbond.nl
http://www.vissersbond.nl