Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Vissen voor de Wind

Doel is het uitwerken van een toekomstperspectief voor visserijbedrijven met als kernwaarden ruimte delen, rentabiliteit, continuïteit, duurzaamheid/maatschappelijke acceptatie en plezier in het werk. Deze doelstelling is gerelateerd aan het opstellen en toetsen van een ondernemingsplan om met een samenwerkingsverband van visserijbedrijven op basis van private afspraken in windparken te vissen en daarnaast alle voorkomende maritieme werkzaamheden in deze windparken uit te voeren.

Uitgangspunten zijn ‘out of the box’ denken, creativiteit, samenhang (het combineren van reeds beschikbare kennis en ideeën) en samenwerking. Het plan wordt gemaakt voor de reeds gerealiseerde windparken / vergunde parken in de Hollandse kustzone en kan dienen als opmaat voor toekomstige parken.

Overheid, windparkexploitanten en vissers moeten een oplossing vinden voor het feit dat vissers steeds meer visgronden (dreigen) kwijt te raken aan windparken. Als coördinerend beheerder heeft Rijkswaterstaat 2 scenario’s voor ogen:

1. Generiek alternatief, waarin varen en vissen zoveel mogelijk wordt toegestaan. In dit alternatief worden de windparken opgesteld voor kleine scheepvaart, waaronder visserij. Streven bij dit alternatief is het vinden van een generieke en robuuste oplossing, die voor alle of in elk geval vele windparken van toepassing is.

2. Innovatie alternatief. In dit alternatief worden windparken gezien als kans voor vernieuwing en verduurzaming en worden windparken juist open gesteld voor vormen van visserij, die duurzaam en vernieuwend zijn en goed gebruik kunnen maken van het windpark, vanwege de aanwezige constructies of omdat de parken voor traditionele vormen van visserij gesloten blijven. Mogelijk worden hierbij verschillende varianten worden onderscheiden.

Terug naar het overzicht
Projectleider
Durk van Tuinen
Hoofdaanvrager
Ursa Major Services BV
Betrokken organisaties
Visserij- en Exploitatie Maatschappij Noordwijk BV (VEM BV) (KW 2), VOF Noordzee Charters, Vereniging Kust & Zee, Nederlandse Wind Energie Associatie, CoastInfo International, Viskwekerij Neeltje Jans BV, Innopartner, Rijkswaterstaat en de Nederlandse Kustwacht
Startdatum
maart 2013
Contactgegevens
Postbus 64, 8300 AB Emmeloord
0527 698151
secretariaat@vissersbond.nl
http://vissersbond.nl