Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Opschaling testen Seewing in de garnalenvisserij’

Het project heeft als doel het stimuleren en bevorderen van een duurzame garnalenvisserij in de Waddenzee die gericht is op voortgaande vermindering van de impact op het ecosysteem, zoals bodemberoering, ongewenste bijvangsten en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

Bij realisatie van de projectdoelstelling wordt gestreefd naar het bevorderen van een visserij die ook economisch duurzaam is door het produceren van een hoogwaardig product met een minimalisering van de exploitatiekosten, zoals brandstofverbruik.

Centraal element hierbij is het bevorderen van duurzame investeringen van de deelnemende Friese garnalenvisserijbedrijven in de Seewing, een nieuw milieuvriendelijke (minder bodemberoering, beter toepassing van zeefnetten) en brandstof besparende visserijtechniek

(25 – 30% reductie). Hierdoor is garnalenvisserij mogelijk in Zone IV (overig visgebied), maar ook in zone III (Innovatiegebieden, open voor op dat moment best beschikbare en innovatieve technieken) in het van visserijbeheer in de Noordzeekustzone Natura 2000. Hierdoor ontstaan er betere mogelijkheden voor de deelnemende bedrijven.

De noodzaak van het project bestaat uit het bevorderen van de ecologische en de economische bedrijfscontinuïteit van Friese garnalenvisserijbedrijven door het omschakelen van regulier visserijtuig naar de Seewing. Toestaan van garnalenvisserij in zone III in de Noordzeekustzone en daarmee verbetering van het bedrijfsrendement en visserijmogelijkheid.

Terug naar het overzicht
Projectleider
Durk van Tuinen
Hoofdaanvrager
Ursa Major Services BV
Betrokken organisaties
Stichting Duurzame Garnalenvisserij, diverse garnalenvisserij bedrijven, VCU TCD en Innopartner
Startdatum
oktober 2012
Contactgegevens
Postbus 64, 8300 AB Emmeloord
0527 698151
secretariaat@vissersbond.nl
http://www.vissersbond.nl