Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Projecten Parade

Op deze pagina vindt u projecten die gericht zijn op aanjagen van innovatie en/of het stimuleren van economische activiteit. Daarmee dragen ze, direct of indirect, bij aan het realiseren van de doelen van de regionale Blueports. Sommige zijn geïnitieerd en gefinancierd vanuit de Blueports. Andere zijn, met hetzelfde doel, gestart met steun vanuit andere (co)financieringsbronnen.

De database bevat lopende en afgeronde projecten. Het vullen gebeurt gefaseerd, er is gestart met projecten die zijn/worden gerealiseerd met steun van het Visserij Innovatie Platform (VIP).
 

Filter op
 1. Campagne duurzame vis

  Campagne duurzame vis

  Een oneliner om de aandacht van de lezer te trekken. Voorlichtingscampagne over duurzame vis: Vis 't Uit.
  Hoofdaanvrager
  Nederlands Visbureau (Productschap Vis)
  Projectleider
  Lissete Wassenaar- de Otter
 2. Slimmer verwerken, bijvangst beperken

  Slimmer verwerken, bijvangst beperken

  Door een innovatieve productiestraat op een verwerkingsschip in te richten wordt het verwerkingsproces van garnalen verduurzaamd. De machines van de straat zijn zo ontworpen, dat ze het product energiezuiniger, milieuvriendelijker en hygiënischer kunnen verwerken. Daarnaast wordt de bijvangst beperkt.
  Hoofdaanvrager
  Melbo International BV
  Projectleider
  Melle de Boer
 3. Project ‘Fiber’

  Project ‘Fiber’

  Het ontwikkelen van een rendabele, ecologische en duurzame sleepnetvisserij gericht op tong en andere platvis. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van wekkerkettingen waarbij minimaal 30% brandstofbesparing optreedt bij een vergelijkbare vangst ten opzichte van de traditionele boomkorvisserij.
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services BV
  Projectleider
  Durk van Tuinen en Jacob Snoek
 4. Vissen met Zorg

  Vissen met Zorg

  "Met ‘Vissen met zorg’ is opnieuw aangetoond dat een duurzame visserij, die voor een specifiek marksegment produceert, loont."
  Hoofdaanvrager
  United Fish Auctions NV
  Projectleider
  Ed de Heer
 5. Haal meer uit de vloot

  De huidige structuur en bedrijfsvoering van visserijondernemingen voldoet in veel gevallen niet meer aan de eisen van een moderne onderneming. Het doel van het project is de haalbaarheid te onderzoeken van ‘Flexibilisering en professionalisering’ van de visserijondernemingen om tot een optimale benutting van kapitaal en arbeid te komen. Om optimale randvoorwaarden te creëren zal ook de haalbaarheid van flexibilisering en professionalisering van beschikbare arbeid onderzocht worden.
  Hoofdaanvrager
  United Fish Auctions
  Projectleider
  R. Martens, Sparc Advies