Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Projecten Parade

Op deze pagina vindt u projecten die gericht zijn op aanjagen van innovatie en/of het stimuleren van economische activiteit. Daarmee dragen ze, direct of indirect, bij aan het realiseren van de doelen van de regionale Blueports. Sommige zijn geïnitieerd en gefinancierd vanuit de Blueports. Andere zijn, met hetzelfde doel, gestart met steun vanuit andere (co)financieringsbronnen.

De database bevat lopende en afgeronde projecten. Het vullen gebeurt gefaseerd, er is gestart met projecten die zijn/worden gerealiseerd met steun van het Visserij Innovatie Platform (VIP).
 

Filter op
 1. Minder vissen, meer brood uit het water

  Het project heeft als doel onderzoek te doen naar concrete mogelijkheden, draagvlak (binnen zowel de visserij- als maritieme sector), mogelijke knelpunten en financieel/economische haalbaarheid van de opzet van een maritiem bemiddelingsbureau voor visserijbedrijven.
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services BV
  Projectleider
  Derk Jan T. Berends
 2. Digitale registraties kust- en binnenvisserij

  Digitale registraties kust- en binnenvisserij

  Het project heeft als doel een gebruikersvriendelijk digitaal registratiesysteem voor de binnenvisserij (inclusief IJsselmeer) te ontwikkelen en, in een later stadium, mogelijk ook voor de kleinschalige kustvisserij.
  Hoofdaanvrager
  Combinatie van Beroepsvissers
  Projectleider
  Arjan Heinen
 3. VIS! App

  VIS! App

  Het project heeft tot doel de consument bekend te maken met niet-gangbare vissoorten en soorten die in populariteit afnemen te herintroduceren bij de consument. Door gebruik te maken van de smartphone of tablet kan de consument overal en altijd informatie opvragen.
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services BV
  Projectleider
  Durk van Tuinen
 4. Fully Documented Fisheries deel 2

  Fully Documented Fisheries deel 2

  Vaartuigen die gericht op kabeljauw vissen worden uitgerust met een camerasysteem om de vangstsamenstelling in kaart te brengen en of een vangstquotum in combinatie met camera's een doeltreffend middel is om discards te reduceren.
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services BV
  Projectleider
  Durk van Tuinen
 5. Samenwerken aan een duurzame visserij in de Voordelta

  De visserijbedrijven van de kotters ARM25, ARM33, ARM46, TH6 en de YE138 werken samen om de vistuigen en netten te ontwikkelen en geschikt te maken voor de visserij op hun bestekken. Met name de mogelijk hoge exploitatiekosten zijn nog bron van zorg. Daarnaast zal samen onderzoek uitgevoerd worden om aan te tonen dat de pelsvisserij aanzienlijk minder impact heeft op het ecosysteem.
  Hoofdaanvrager
  Visserijbedrijf Van Belzen (ARM33)
  Projectleider
  R. Martens, Sparc Advies