Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Projecten Parade

Op deze pagina vindt u projecten die gericht zijn op aanjagen van innovatie en/of het stimuleren van economische activiteit. Daarmee dragen ze, direct of indirect, bij aan het realiseren van de doelen van de regionale Blueports. Sommige zijn geïnitieerd en gefinancierd vanuit de Blueports. Andere zijn, met hetzelfde doel, gestart met steun vanuit andere (co)financieringsbronnen.

De database bevat lopende en afgeronde projecten. Het vullen gebeurt gefaseerd, er is gestart met projecten die zijn/worden gerealiseerd met steun van het Visserij Innovatie Platform (VIP).
 

Filter op
 1. Aqua Planning Gear voor pulsvisserij Zuid(westelijke) Noordzee

  Aqua Planning Gear voor pulsvisserij Zuid(westelijke) Noordzee

  De bedrijven Zeevisserijbedrijf Tanis (GO48) en Brinkman (SL42) starten in 2011 een project waarmee hun kotters werden uitgerust een alternatieve vistuigconfiguratie geschikt voor de pulsvisserij op tong op de Zuidwestelijke bestekken. Een visconfiguratie waarmee tegen acceptabele exploitatiekosten selectiever op tong gevist kan worden op de Zuidwestelijke en Zuidelijke bestekken, met minder impact op de biodiversiteit en habitat en met een beter rendement.
  Hoofdaanvrager
  Zeevisserijbedrijf C. Tanis JACZN./ZONEN C.V. (GO48)
  Projectleider
  Sparc Advies, R. Martens
 2. Alternatieve positionering Hollandse Garnalen

  Alternatieve positionering Hollandse Garnalen

  Het vermarkten van verse en integraal duurzame garnalen uit de Nederlandse kustwateren via de Kruidenier Groep, met ondersteuning van de Waddenvereniging en Stichting de Noordzee. Deze garnalen zullen worden gepositioneerd als een exclusief en kwalitatief hoogwaardig product, opdat meer toegevoegde waarde ontstaat voor zowel de vissers als de Kruidenier Groep.
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services BV
  Projectleider
  Derk Jan Berends
 3. Alternatief voor de mattenvisserij

  Alternatief voor de mattenvisserij

  De firma Siereveld startte in 2011 een project waarmee op de kotters ARM7 en ARM44 werden uitgerust met een nieuw ontwikkeld vistuig geschikt voor de voor de beoefening van de pulsvisserij op de Zuidwestelijke en Zuidelijke bestekken. De omstandigheden onder water (stenige bodem, zeestromen) en weersomstandigheden op het zuidelijke deel van de Noordzee vragen een betrouwbaarder vistuig dan op dit moment beschikbaar was. Het project heeft aangetoond dat tegen acceptabele exploitatiekosten de pulsvisserij met het pulstuig van Delmeco mogelijk is in de Zuid(west)elijke Noordzee waaronder de stenige bestekken.
  Hoofdaanvrager
  Grietje BV (ARM7)
  Projectleider
  Sparc Advies, Richard Martens
 4. Educatief IJsselmeervissen

  Educatief IJsselmeervissen

  Het doel van het project is om scholieren en jongeren uit de Provincie Fryslân te interesseren voor de visserij door ze bekend te maken met de beroepsvisserij op het IJsselmeer, de geschiedenis ervan en ze een unieke beleving te geven van het IJsselmeer als natuurgebied.
  Hoofdaanvrager
  Ursa Major Services BV
  Projectleider
  Egbert van der Tuin
 5. Pulsvisserij in de Voordelta

  Pulsvisserij in de Voordelta

  Vof A.P. Baaij en Zn startte in 2011 een project waarbij de kotter TH7 is uitgerust met een zogenaamde Pulswing van 4,5 meter. Na een proefproject heeft men kunnen tonen dat een dergelijke Pulswing economisch en ecologisch verantwoord is voor de eurokotters die actief zijn in de kustzone.
  Hoofdaanvrager
  Zeevisserijbedrijf A.P. Baaij en Zoon (TH7)
  Projectleider
  R. Martens, Sparc Advies