Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Projecten Parade

Op deze pagina vindt u projecten die gericht zijn op aanjagen van innovatie en/of het stimuleren van economische activiteit. Daarmee dragen ze, direct of indirect, bij aan het realiseren van de doelen van de regionale Blueports. Sommige zijn geïnitieerd en gefinancierd vanuit de Blueports. Andere zijn, met hetzelfde doel, gestart met steun vanuit andere (co)financieringsbronnen.

De database bevat lopende en afgeronde projecten. Het vullen gebeurt gefaseerd, er is gestart met projecten die zijn/worden gerealiseerd met steun van het Visserij Innovatie Platform (VIP).
 

Filter op
 1. Vissen met Zorg

  Vissen met Zorg

  "Met ‘Vissen met zorg’ is opnieuw aangetoond dat een duurzame visserij, die voor een specifiek marksegment produceert, loont."
  Hoofdaanvrager
  United Fish Auctions NV
  Projectleider
  Ed de Heer
 2. Samenwerken aan een duurzame visserij in de Voordelta

  De visserijbedrijven van de kotters ARM25, ARM33, ARM46, TH6 en de YE138 werken samen om de vistuigen en netten te ontwikkelen en geschikt te maken voor de visserij op hun bestekken. Met name de mogelijk hoge exploitatiekosten zijn nog bron van zorg. Daarnaast zal samen onderzoek uitgevoerd worden om aan te tonen dat de pelsvisserij aanzienlijk minder impact heeft op het ecosysteem.
  Hoofdaanvrager
  Visserijbedrijf Van Belzen (ARM33)
  Projectleider
  R. Martens, Sparc Advies
 3. Aqua Planning Gear voor pulsvisserij Zuid(westelijke) Noordzee

  Aqua Planning Gear voor pulsvisserij Zuid(westelijke) Noordzee

  De bedrijven Zeevisserijbedrijf Tanis (GO48) en Brinkman (SL42) starten in 2011 een project waarmee hun kotters werden uitgerust een alternatieve vistuigconfiguratie geschikt voor de pulsvisserij op tong op de Zuidwestelijke bestekken. Een visconfiguratie waarmee tegen acceptabele exploitatiekosten selectiever op tong gevist kan worden op de Zuidwestelijke en Zuidelijke bestekken, met minder impact op de biodiversiteit en habitat en met een beter rendement.
  Hoofdaanvrager
  Zeevisserijbedrijf C. Tanis JACZN./ZONEN C.V. (GO48)
  Projectleider
  Sparc Advies, R. Martens
 4. Alternatief voor de mattenvisserij

  Alternatief voor de mattenvisserij

  De firma Siereveld startte in 2011 een project waarmee op de kotters ARM7 en ARM44 werden uitgerust met een nieuw ontwikkeld vistuig geschikt voor de voor de beoefening van de pulsvisserij op de Zuidwestelijke en Zuidelijke bestekken. De omstandigheden onder water (stenige bodem, zeestromen) en weersomstandigheden op het zuidelijke deel van de Noordzee vragen een betrouwbaarder vistuig dan op dit moment beschikbaar was. Het project heeft aangetoond dat tegen acceptabele exploitatiekosten de pulsvisserij met het pulstuig van Delmeco mogelijk is in de Zuid(west)elijke Noordzee waaronder de stenige bestekken.
  Hoofdaanvrager
  Grietje BV (ARM7)
  Projectleider
  Sparc Advies, Richard Martens
 5. Pulsvisserij in de Voordelta

  Pulsvisserij in de Voordelta

  Vof A.P. Baaij en Zn startte in 2011 een project waarbij de kotter TH7 is uitgerust met een zogenaamde Pulswing van 4,5 meter. Na een proefproject heeft men kunnen tonen dat een dergelijke Pulswing economisch en ecologisch verantwoord is voor de eurokotters die actief zijn in de kustzone.
  Hoofdaanvrager
  Zeevisserijbedrijf A.P. Baaij en Zoon (TH7)
  Projectleider
  R. Martens, Sparc Advies