Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Platform Visserijinnovaties & Blueports

Om de goede afstemming tussen de regionale Blueports te borgen is vanuit het landelijk Platform Visserijinnovaties & Blueports (PVB) in samenspraak met de met de regio’s een structuur voor overleg, afstemming en gezamenlijke besluitvorming georganiseerd. Die bestaat uit:

 
Toelichting

Het PVB faciliteert met de boven geschetste structuur de kennisuitwisseling en ondersteuning aan de regionale Blueports. De regionale Blueports hebben zelf vorm gegeven aan haar eigen organisatie.

Binnen het PVB zijn drie verschillende overleggen opgezet. Als eerste de Adviesgroep Blueports. Toonaangevende ondernemers uit de verschillende regio’s verspreid over de diverse visserijproducten geven advies aan de Blueports en overheid. Naast ondernemers nemen ook vertegenwoordigers van onderzoek en overheid deel aan dit overleg. Vervolgens het Bestuurlijk Overleg waarin de voorzitters van de regionale Blueports bijeenkomen voor koersbepaling en afstemming. Tenslotte het overleg van de projectleiders van de verschillende Blueports die periodiek de voortgang van activiteiten en initiatieven op elkaar afstemmen.

Alle bijeenkomsten worden georganiseerd en gefaciliteerd door de projectleiders van het PVB. De projectleiders PVB dragen tevens zorg voor de communicatie en informatie uitwisseling tussen de verschillende overleggen.