Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Adviesgroep

De Adviesgroep Blueports is een onafhankelijke denktank die regionale Blueports en overheid gevraagd en ongevraagd adviseert over de richting van het noodzakelijke veranderproces in de visserij en visketen. De deelnemers hebben zitting op persoonlijke titel.

Ondernemers

 • Jacob Kramer (CEO Ekofish group)
 • Johan van Nieuwenhuijzen (Managing Director UFA)
 • Ko Prins (Directeur Prins & Dingemanse)
 • Koos Merema (Directeur Merema Transport B.V.)
 • Bram Bierens (Voorzitter VIP-beoordelingscommissie)
 • Rems Cramer (namens de Klankbordgroep Visserijinnovatie) 
 • Gert-Jan Kooij (namens de Klankbordgroep Visserijinnovatie)

Overheid

 • Henri Kool (Directeur Dierlijke Agroketens & Dierenwelzijn, ministerie van EZ)
 • Bart Bruggeman (Voorzitter PVis)

Onderzoek

 • Martin Scholten (Directeur Animal Sciences Group/IMARES van Wageningen UR)

PVB

 • Frans Vroegop en Ed de Heer