Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Bestuurlijk Overleg

Het Bestuurlijk Overleg Blueports verzorgt op strategisch niveau de afstemming en samenwerking tussen de regionale Blueports.

Deelnemers zijn:

  • Johan van Nieuwenhuijzen (Blueport ZuidWest)
  • Wim Woudstra (Blueport Lauwersoog)
  • Dick Schutte (Blueport Urk), 
  • Pim Visser (Blueport NoordWest)
  • Huub Lacor (Blueport Oosterschelde)
  • Bram Bierens (Voorzitter VIP beoordelingscommissie)
  • Henri Kool (Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, ministerie van EZ)
  • Henk Horsman (Secretaris Productschap Vis)
  • Frans Vroegop, Ronke Luns en Ed de Heer (PVB)