Samen werken aan een
innovatieve, aantrekkelijke regio voor visserij en vishandel

Op 17 november 2012 heeft Henri Kool de door de Adviesgroep Blueports opgestelde publicatie “Nederland als innovatieve draaischijf Vis”, een handreiking aan de regionale Blueports” officieel overhandigd aan het Bestuurlijk Overleg.

De Adviesgroep wil met deze handreiking een voorzet geven voor de veranderingen die nodig zijn in de keten, bij de visserijorganisaties, bij de overheden om dit perspectief gezamenlijk te realiseren. Maar het is vooral ook een aanzet voor wat de Blueports zelf kunnen bijdragen aan "Nederland als innovatieve duurzame draaischijf Vis."

Klik hier voor het downloaden van de publicatie.